نمایش 1–16 از 27 نتیجه

پترونول دات ۳موجود نیست

پترونول دات ۳

 • FMVSS116 DOT 3
 • مطابق با استاندارد ملی ایران 363
 • مطابق با استاندارد DOT4 FMVSS116 و DOT3
 • نقطه جوش 230 درجه سانتیگراد
 • نقطه جوش مرطوب 150 درجه سانتیگراد
 • حجم روغن =  250CC
 • نوع بسته بندی = قوطی پلاستیکی

پترونول دات ۴

5,000 تومان
 • FMVSS116 DOT 4
 • مطابق با استاندارد ملی ایران 363
 • مطابق با استاندارد DOT4 FMVSS116 و DOT3
 • نقطه جوش 250 درجه سانتیگراد
 • نقطه جوش مرطوب 150 درجه سانتیگراد
 • حجم روغن =  250CC
 • نوع بسته بندی = قوطی پلاستیکی