نمایش یک نتیجه

پترونول دات ۳موجود نیست

گریس

  • FMVSS116 DOT 4
  • مطابق با استاندارد ملی ایران 363
  • مطابق با استاندارد DOT4 FMVSS116 و DOT3
  • نقطه جوش 250 درجه سانتیگراد
  • نقطه جوش مرطوب 150 درجه سانتیگراد
  • حجم روغن =  250CC
  • نوع بسته بندی = قوطی پلاستیکی