نمایش دادن همه 9 نتیجه

پترونول دات ۳موجود نیست

پترونول دات ۳

 • FMVSS116 DOT 3
 • مطابق با استاندارد ملی ایران 363
 • مطابق با استاندارد DOT4 FMVSS116 و DOT3
 • نقطه جوش 230 درجه سانتیگراد
 • نقطه جوش مرطوب 150 درجه سانتیگراد
 • حجم روغن =  250CC
 • نوع بسته بندی = قوطی پلاستیکی

پترونول دات ۴

5,000 تومان
 • FMVSS116 DOT 4
 • مطابق با استاندارد ملی ایران 363
 • مطابق با استاندارد DOT4 FMVSS116 و DOT3
 • نقطه جوش 250 درجه سانتیگراد
 • نقطه جوش مرطوب 150 درجه سانتیگراد
 • حجم روغن =  250CC
 • نوع بسته بندی = قوطی پلاستیکی
ضد یخ و ضد جوش پترونولموجود نیست

ضد یخ و ضد جوش پترونول

 • ASTM D-3306
 • اهش نقطه انجماد تا -38 درجه سانتیگراد با مخلوط 50 درصد
 • افزایش نقطه جوش تا 110 درجه سانتیگراد با مخلوط 50 درصد
 • قابلیت محافظت از سیستم خنک کننده خودرو در تمام فصول سال
 • جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی
 • عمر مفید تا 2 سال
 • حجم روغن =  4LITRES
 • نوع بسته بندی = قوطی پلاستیکی
پترونول دات ۳موجود نیست

گریس

 • FMVSS116 DOT 4
 • مطابق با استاندارد ملی ایران 363
 • مطابق با استاندارد DOT4 FMVSS116 و DOT3
 • نقطه جوش 250 درجه سانتیگراد
 • نقطه جوش مرطوب 150 درجه سانتیگراد
 • حجم روغن =  250CC
 • نوع بسته بندی = قوطی پلاستیکی